Kiinnostaako vapaaehtoistyö huume- ja päihdetyöhön liittyen? – Osallistu ja kouluttaudu

Suomessa on paljon aktiivista vapaaehtoistoimintaa huume- ja päihdetyön parissa. Vapaaehtoistoimintaan ei tarvita välttämättä mitään erikoista koulutusta, vaan kaikki halukkaat vapaaehtoistyöntekijät otetaan mukaan toimintaan. Suurin osa organisaatioista tarjoaa kuitenkin oman koulutuksen tehtäväkohtaisiin tarpeisiin. Lisäksi oppilaitoksilla on omat koulutusohjelmansa sosiaali- ja terveysalan puolella.

Vapaaehtoistyössä tapaa samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä ja työskentelystä voi olla hyötyä jatkossakin tulevaisuuden tehtävissä. Vapaaehtoistyön kautta maailmankuva avartuu ja on kokemusta rikkaampi. Järjestöjen järjestämät koulutukset tehtäviä varten ovat hyödyllisiä ja aina voi oppia jotain uutta. Vapaaehtoistyö on oiva harrastus, josta jää hyvä mieli.

Suomen huume- ja päihdekäyttö on lisääntynyt entisestään, joten tarvetta vapaaehtoistyöntekijöille on. Vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi osallistumista kenttätyöhön, tukipuhelimeen vastaamista tai tapahtuman yhteydessä olevan tietopisteessä työskentelyä.

Vapaaehtoistyön koulutusmahdollisuudet

Vapaaehtoistyöhön tarvitaan vaihtelevasti henkilöitä eri tehtäviin. Järjestöjen tarjoamat koulutukset ovat yleensä kattavia ja tarpeellisia, mutta lyhytkestoisia, mikä on hyvä asia. Koulutuksiin ei kulu liikaa aikaa ja vapaaehtoistyötoiminnan ja kouluttautumisen voi aloittaa esimerkiksi myös muun työn tai opintojen ohella. Vapaaehtoistyöstä saa tärkeää käytännön työkokemusta ja se laajentaa maailmankatsomusta, joten siitä on monia hyötyjä tekijälleen.

Tähän on listattu muutaman järjestön ennalta ehkäisevän päihdetyön koulutuksista ja kerrottu myös laajemmin päihdetyön ammattitutkinnosta.

YAD – Youth Against Drugs

Oletko nuori alle 29-vuotias ja haluat auttaa huumeongelmaisia ja tehdä ennaltaehkäisevää vapaaehtoistyötä muiden nuorten parissa? YAD eli Youth Against Drugs tarjoaa paljon erilaisia koulutuksia vapaaehtoisnuorille. Verkkovapaaehtoistyössä suositaan 13-20-vuotiaita nuoria.

Jokaiselle tehtävälle on oma koulutuksensa. Erilaisia järjestön koulutuksia ovat Infopistekoulutus, Infopistevastaavakoulutus, Jalkautuvan tiimin koulutus, Kamakoulutus, Kättä pidempää- koulutus ja Vuorovaikutus Workshop. Lisäksi järjestö tarjoaa tilauskoulutuksia.

Jalkautuvan tiimin koulutuksessa saa 2-3 päivässä valmiudet toimia elektronisen tanssimusiikin kulttuuriympäristössä tapahtuvaan työskentelyyn. Koulutuksessa käydään läpi turvallisuutta, eri päihteiden vaikutusta ja perusensiapua, jonka järjestää SPR. Jos olet kiinnostunut jalkautuvan tiimin toiminnasta ehkäisevässä päihdetyössä ja osallistumisesta tapahtumiin vapaaehtoistyöntekijänä sekä ensiavusta, on koulutus hyvä mahdollisuus.

Kamakoulutus liittyy huumausaineproblematiikkaan. Koulutuksen suorittanut saa oikeuden liittyä YAD ry:n päihdekasvatustiimiin. Koulutus kestää yhden päivän ja se järjestetään viikonlopun aikana. Koulutus on suunnattu 16-30-vuotiaille, jotka haluavat pohtia huumausaineisiin liittyviä asioita ja saada oikeuden päihdekasvatustiimiin liittymisestä. Aiheita ovat mm. Huumausaineet ja käyttökulttuuri, ehkäisevän työn vaikutus, ajankohtaiset näkökulmat ja käyttäjien näkökulmat huumausaineisiin.

Punainen risti

Monessa mukana oleva Punainen risti on aktiivinen toimija myös huumeiden ja päihteiden ennaltaehkäisevässä työssä. Punainen risti järjestää myös aiheeseen liittyviä koulutuksia. Koulutukset antavat valmiuksia toimia vapaaehtoisessa päihdetyötoiminnassa. Kurssit ovat viikonloppukursseja, joten opiskelu on helppo yhdistää työntekoon ja muuhun opiskeluun.

Päihdeneuvojakurssi on ehkäisevän päihdetyön peruskurssi. Kurssin tarjoamilla tiedoilla taidoilla saa valmiudet vapaaehtoistyöhön eri oppilaitosten yhteydessä, vanhempainilloissa sekä muissa oman alueen verkostoissa ja toimintaryhmissä.

Ohjaavan ja tukevan päihdetyön peruskurssi on varhaisen puuttumisen kurssi. Se on tarkoitettu päihteiden käyttäjiä kohtaavalle. Kurssin käytyä voi toimia Punaisen ristin tai jonkun muun vapaaehtoisjärjestön päihdetyön vapaaehtoistehtävissä mm. eri tapahtumissa.

Päihdetyön ammattitutkinto

Kyseessä on pidempi kestoinen sosiaali- ja terveysalan ammatillinen lisäkoulutus. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi halutessaan hakeutua alan ammattikorkeakouluopintoihin. Koulutusta ollaan kehittämässä ja se tulee muuttumaan vuoden 2018 elokuussa mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnoksi.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet esimerkiksi järjestää oman työpaikan projekti huumeiden vastaisessa työssä. Koulutuksen avulla parannetaan omaa osaamista ennalta ehkäisevän päihdetyön parissa. Opintoihin kuuluu tutustuminen riippuvuusilmiöön ja syvempi tutustuminen päihteiden aiheuttamiin haittoihin. Opiskelija saa kattavan osaamisen päihdetyön lähestymistilanteisiin.